กิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการ

รายละเอียดเพิ่มเติ(26/03/2557)

คณะกรรมสนับสนุน สวัสดิการชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม
(14/03/2557)

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสาน..

รายละเอียดเพิ่มเติม
(13/03/2557)

 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..(07/03/2557)

ประชุมคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..(06/03/2557)

ประชุมสมัชชาสตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..(04/03/2557)

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

จังหวัดเคลื่อนที่

รายละเอียดเพิ่มเติม..