สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบึงกาฬ
 
 
ศาลากลางจังหวัด ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 
 
โทร 0-4249-2462-3 แฟกซ์ 0-4249-2487 E-mail : buengkan@m-society.go.th