สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร 0-4249-2462-3 แฟกซ์ 0-4249-2487

 
 


 

 

         

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม

พิธียกยอดพระเมรุมาศจำลอง

     
       
 
 
           
     
       
       
   

website counter code