สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร 0-4249-2462-3 แฟกซ์ 0-4249-2487 
 

 
 
 
         

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม

พิธียกยอดพระเมรุมาศจำลอง

     
       
 
   
           
     
       
       
   

website counter code